Publisert

Beredskapskasse

Beredskapskasser for UV-anlegg  

En BEREDSKAPSKASSE ivaretar deres sikkerhet dersom noe uforutsatt skulle inntreffe! 

Løsningen er enkel og ivaretar anbefalinger fra myndigheter og produsenter av UV-anlegg vedrørende en ekstra sikkerhet. Om dere i tillegg skulle trenge bistand fra en av våre serviceteknikere er det også en fordel at viktige reservedeler er tilgjengelig på anlegget, slik at vi raskt kan få det tilbake i normal drift.

Vi ønsker derfor å tilby våre kunder en BEREDSKAPSKASSE hvor innholdet tilpasses deres UV-anlegg. Eksempler på reservedeler som kassen kan inneholde:

  • UV-lamper
  • Kvartsglass
  • Sensorer
  • Ballaster
  • O-ringer

BEREDSKAPSKASSEN blir tydelig merket med anleggets serienummer/modell og innhold.

Kassene kan enkelt åpnes og lukkes for kontroll eller gjenbruk, eventuelt forsegles om det er ønskelig.
Dere betaler kun for innholdet, kassen(e) får dere GRATIS!