Publisert

Beredskapskasse

Beredskapskasser for UV-anlegg  

En BEREDSKAPSKASSE ivaretar deres sikkerhet dersom noe uforutsatt skulle inntreffe! 

Løsningen er enkel og ivaretar anbefalinger fra myndigheter og produsenter av UV-anlegg vedrørende en ekstra sikkerhet. Om dere i tillegg skulle trenge bistand fra en av våre serviceteknikere er det også en fordel at viktige reservedeler er tilgjengelig på anlegget, slik at vi raskt kan få det tilbake i normal drift.

Vi ønsker derfor å tilby våre kunder en BEREDSKAPSKASSE hvor innholdet tilpasses deres UV-anlegg. Eksempler på reservedeler som kassen kan inneholde:

  • UV-lamper
  • Kvartsglass
  • Sensorer
  • Ballaster
  • O-ringer

BEREDSKAPSKASSEN blir tydelig merket med anleggets serienummer/modell og innhold.

Kassene kan enkelt åpnes og lukkes for kontroll eller gjenbruk, eventuelt forsegles om det er ønskelig.
Dere betaler kun for innholdet, kassen(e) får dere GRATIS!  

Publisert

Filter – Ventiler – Vannmålere

Produktnyheter fra Aqua & Care AS

Aqua & Care AS har utvidet produktsortiment sitt og kan nå tilby følgende nye produkter:

FILTER

Skreddersydde helautomatiske partikkelfilter fra vår samarbeidspartner
STF-Vican gir kostnadseffektive løsninger.

Mer informasjon finner du her.

VENTILER

Standardiserte ventiler i en rekke ulike materialer levert av GAER til meget prisgunstige priser.

Mer informasjon finner du her.

VANNMÅLERE

Vannmålere av høy kvalitet fra Smart Measurement, sikrer presise målinger og dermed en trygg og god vannbehandling.

Mer informasjon finner du her.

Publisert

Vask/Rengjøring av kvartsrør

Kvartsrøret bør demonteres og rengjøres for hånd regelmessig, fortrinnsvis ved hver hoved service (hvert år), selv om «sirkulasjonsvask» er etablert.

Mye kalkstoffer kan også matte kvartsrøret som medfører redusert gjennomstråling.

UV-dosen vil være bestemmende for hvor ofte kvartsrøret/sensorholder bør rengjøres. Så lenge UV-dosen er over grenseverdier er det ikke kritisk nødvendig å iverksette tiltak.

Husk: Bruk rene og beskyttende hansker for glass. Ved demontering av kvartrør bruk beskyttelseshansker i kevlar-stoff (som tåler skarpe gjenstander).
Ved rengjøring av kvartsrørene bruk hansker som ikke avsetter stoffer på røret.

Det kan benyttes ulike vaskemiddel for rengjøring av kvartsrøret. Det viktige er at vaskemiddelet ikke avsetter belegg på kvartsrøret som hindrer gjennomstråling.

Miljøvennlige vaskemiddel er oksalsyre og sitronsyre.
Alternativt kan rødsprit benyttes.

Husk: Kontrollér kvartsrøret for striper/riper eller defekter. Sjekk også at kvartsrøret er helt klart og ikke har tegn på matting (mattet glass).

Kvartsglass er et veldig sprøtt materiale. Må behandles veldig forsiktig.

Publisert

Vask/Rengjøring av bestrålingskammer

Normalt vil det være tilstrekkelig med rengjøring av bestrålingskammer (inkl. kvartsrør og sensorholder samt evnt. viskersystem ) ved hver hovedservice (årlig).

På mange vannverk er det installert forfilter som f.eks fjerner farge (flermedia filter) eller økning av alkalitet (marmforfilter).
Dersom doseringen ikke er nøyaktig og det oppstår overskudd av f.eks kalkstoffer(marmor) eller fellingsmidler( jern) i vannet, vil disse stoffene lett avleires i bestrålingskammer samt kvartsrør og sensorholder. Særlig vil kvartsrør og sensorholder være utsatt for belegg og dermed reduksjon i utstålt uv-intensitet.

For å fjerne belegg som skyldes oppløste stoffer som humus og kalkstoffer, kan det benyttes oksalsyre eller sitronsyre.
Dersom bestrålingskammer skal rengjøres innvendig må kammeret fylles med vaskemiddel.
Det kan være en fordel at vaskemiddelet sirkulerer ved bruk av en sirkulasjonspumpe. Transportabelt utstyr som forenkler rengjøring finnes på markedet og kan med fordel brukes.

Publisert

Hvordan unngå fingermerker/fett på transparente overflater?

Følgende deler må håndteres på skånsom måte:
BRUK HANSKER !

• Kvartsrør
• UV-lamper
• Sensorholder (som inneholder kvartsglass)
• UV-sensor

UV-lampene må ikke tas på med bare hender da det settes fingermerker. Dette vil redusere utstrålt effekt fra lampen. Bruk hansker.

UV-stråler er avhengig av en bestrålingsvei uten hindringer. UV-strålene passerer gjennom kvartsrøret før det går gjennom vannet. Det er da viktig at kvartsrøret er så rent som mulig.

UV-strålene passerer også kvartsglasset til sensorholder. Det er viktig at UV-strålene også her passerer uhindret slik at riktig avlesing skjer.
Det samme er det for UV-sensor.

Fingermerker og fett kan unngås ved å benytte rene hansker av silikon, bomull eller annet materiale.

Dersom man ønsker å vaske av merker og fett kan man benytte rødsprit eller ren alkohol.
Unngå andre stoffer da disse kan lage en hinne på glassoverflaten som hindrer UV-strålene.