Oppgradering av UV-anlegg til dagens standard

Vi tilbyr også oppgradering av eksisterende Uv-anlegg.
De fleste uv-anlegg som er i bruk i dag er typegodkjente av Folkehelseinstituttet.
For anlegg med en eldre godkjenning kan det være at instrumentering og
styring ikke er optimal og således heller ikke tilfredsstille dagens standard.
Men dersom eksisterende uv-anlegg har tilstrekkelig vannkapasitet er
det ikke nødvendig med utskifting av uv-anlegget.
En kan da foreta en mindre oppgradering på eksisterende anlegg og dermed
unngå store utgifter til nytt uv-anlegg og evt. ny rørføring.
Utskifting av instrumentering vil tilfredsstille dagens standard
og gi en betydelig sikrere drift av uv-anlegget.
Man vil få alle nødvendige signaler / alarmer som sikrer god og tilstrekkelig desinfeksjon av vannet.
Ved å benytte eksisterende vannmåler kan man også oppnå sanntids UV dose til lave kostnader.
Dette er det optimale styringsparameter for en driftsoperatør.