Service på UV-anlegg – Servicerapport og hovedservice

Hvert år utfører vi service på mer enn 1200 UV-anlegg over hele landet.
Gjennom mer enn 13 år har vi således opparbeidet oss inngående kunnskap og
erfaring på de aller fleste typer UV-anlegg som er installert i Norge.
Årets hovedservice inneholder både obligatoriske tester og sjekkpunkter bestemt
av myndigheter, samt mer standardiserte kontrollrutiner og vedlikeholdsoppgaver:

-Referansemåling av alle UV-sensorer
-Avviksanalyse av alle UV-sensorer
-Re-kalibrering av UV-sensorer med for stort sensitivitetsavvik
    -UV-sensorene blir re-kalibrert på sertifisert laboratorium
-Vannanalyse/måling av UV-transmisjon
-Kalibrering av intensitetsmåler/dosemåler
-Sjekk av alle elektriske komponenter/PLS
-Demontering av bestrålingskammer
-Rengjøring av alle komponenter
-Utskiftning av nødvendige komponenter i samråd med kunde
-Skift av UV-lamper

Servicerapport utarbeides etter hvert besøk. Rapporten er et viktig dokument i.f.m.
kvalitetsarbeidet. Mattilsynet etterspør dette dokumentet i mange tilfeller.