Våre tjenester

Våre tjenester

Service

Hvert år utfører vi service på mer enn 1200 UV-anlegg over hele landet.
Gjennom mer enn 13 år har vi således opparbeidet oss inngående kunnskap og
erfaring på de aller fleste typer UV-anlegg som er installert i Norge.
Årets hovedservice inneholder både obligatoriske tester og sjekkpunkter bestemt
av myndigheter, samt mer standardiserte kontrollrutiner og vedlikeholdsoppgaver:

– Referansemåling av alle UV-sensorer
– Avviksanalyse av alle UV-sensorer
– Re-kalibrering av UV-sensorer med for stort sensitivitetsavvik
– UV-sensorene blir re-kalibrert på sertifisert laboratorium
– Vannanalyse/måling av UV-transmisjon
– Kalibrering av intensitetsmåler/dosemåler
– Sjekk av alle elektriske komponenter/PLS
– Demontering av bestrålingskammer
– Rengjøring av alle komponenter
– Utskiftning av nødvendige komponenter i samråd med kunde
– Skift av UV-lamper

Servicerapport utarbeides etter hvert besøk. Rapporten er et viktig dokument i.f.m. kvalitetsarbeidet. Mattilsynet etterspør dette dokumentet i mange tilfeller.

Reservedeler

Vi tilbyr et svært omfattende varesortiment og har over 3000 reservedeler til alle typer UV-anlegg.
Vi lagerfører reservedeler til over 90 ulike UV-produsenter.
Da vi kjøper delene rett fra fabrikk, kan vi tilby disse delene til en meget konkurransedyktig pris.

Oppgradering

Vi tilbyr også oppgradering av eksisterende Uv-anlegg.
De fleste uv-anlegg som er i bruk i dag er typegodkjente av Folkehelseinstituttet.
For anlegg med en eldre godkjenning kan det være at instrumentering og
styring ikke er optimal og således heller ikke tilfredsstille dagens standard.
Men dersom eksisterende uv-anlegg har tilstrekkelig vannkapasitet er
det ikke nødvendig med utskifting av uv-anlegget.
En kan da foreta en mindre oppgradering på eksisterende anlegg og dermed
unngå store utgifter til nytt uv-anlegg og evt. ny rørføring.
Utskifting av instrumentering vil tilfredsstille dagens standard
og gi en betydelig sikrere drift av uv-anlegget.
Man vil få alle nødvendige signaler / alarmer som sikrer god og tilstrekkelig desinfeksjon av vannet.
Ved å benytte eksisterende vannmåler kan man også oppnå sanntids UV dose til lave kostnader.
Dette er det optimale styringsparameter for en driftsoperatør.

Bli kunde hos oss 

Tus vel invelenis reperum, consequamus, nest ut quatint, earchit reptatiaspe nis eiciis rehendae sam.