Oppgradering

Oppgradering av UV-anlegg

Vi tilbyr oppgradering av eksisterende UV-anlegg. De fleste UV-anlegg som er i bruk i dag, er typegodkjent av Folkehelseinstituttet. For anlegg med eldre godkjenning kan det være at instrumentering og styring ikke er optimal og således heller ikke tilfredsstiller dagens standard. Men dersom eksisterende UV-anlegg har tilstrekkelig vannkapasitet, er det ikke nødvendig med utskifting av UV-anlegget. En kan da foreta en mindre oppgradering på eksisterende anlegg og dermed unngå store utgifter til nytt UV-anlegg og evt. ny rørføring.

Utskifting av instrumentering vil tilfredsstille dagens standard og gi en betydelig sikrere drift av UV-anlegget. Man vil få alle nødvendige signaler / alarmer som sikrer god og tilstrekkelig desinfeksjon av vannet. Ved å benytte eksisterende vannmåler kan man også oppnå sanntids UV dose til lave kostnader. Dette er det optimale styringsparameter for en driftsoperatør.

servicetekniker holder en uv-lampe

serviceutstyr
uv-lampe blir montert

Er du interessert i å bli kunde hos oss? 

Fortell oss hva vi kan hjelpe deg med, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!