Service

servicetekniker jobber på uv-anlegg

Service av UV-anlegg

Hvert år utfører vi service på mer enn 1200 UV-anlegg over hele landet. Siden 2003 har vi således opparbeidet oss inngående kunnskap og erfaring på de aller fleste typer UV-anlegg som er installert i Norge.

Årlig hovedservice inneholder både obligatoriske tester og sjekkpunkter bestemt av myndigheter, samt mer standardiserte kontrollrutiner og vedlikeholdsoppgaver:

– Referansemåling av alle UV-sensorer

– Avviksanalyse av alle UV-sensorer

– Re-kalibrering av UV-sensorer med for stort sensitivitetsavvik

– Vannanalyse/måling av UV-transmisjon

– Kalibrering av dosemåler

– Sjekk av alle elektriske komponenter/PLS

– Demontering av alle deler i bestrålingskammer

– Rengjøring av alle komponenter

– Utskiftning av nødvendige komponenter i samråd med kunde

– Skift av UV-lamper

Servicerapport utarbeides etter hvert besøk. Rapporten er et viktig dokument i.f.m. kvalitetsarbeidet. Mattilsynet etterspør dette dokumentet i mange tilfeller.

servicetekniker holder uv-rør

uv-utstyr
servicetekniker installerer uv-rør

Er du interessert i å bli kunde hos oss?

Fortell oss hva vi kan hjelpe deg med, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!