Publisert

Hvordan unngå fingermerker/fett på transparente overflater?

Følgende deler må håndteres på skånsom måte:
BRUK HANSKER !

• Kvartsrør
• UV-lamper
• Sensorholder (som inneholder kvartsglass)
• UV-sensor

UV-lampene må ikke tas på med bare hender da det settes fingermerker. Dette vil redusere utstrålt effekt fra lampen. Bruk hansker.

UV-stråler er avhengig av en bestrålingsvei uten hindringer. UV-strålene passerer gjennom kvartsrøret før det går gjennom vannet. Det er da viktig at kvartsrøret er så rent som mulig.

UV-strålene passerer også kvartsglasset til sensorholder. Det er viktig at UV-strålene også her passerer uhindret slik at riktig avlesing skjer.
Det samme er det for UV-sensor.

Fingermerker og fett kan unngås ved å benytte rene hansker av silikon, bomull eller annet materiale.

Dersom man ønsker å vaske av merker og fett kan man benytte rødsprit eller ren alkohol.
Unngå andre stoffer da disse kan lage en hinne på glassoverflaten som hindrer UV-strålene.