Publisert

Vask/Rengjøring av bestrålingskammer

Normalt vil det være tilstrekkelig med rengjøring av bestrålingskammer (inkl. kvartsrør og sensorholder samt evnt. viskersystem ) ved hver hovedservice (årlig).

På mange vannverk er det installert forfilter som f.eks fjerner farge (flermedia filter) eller økning av alkalitet (marmforfilter).
Dersom doseringen ikke er nøyaktig og det oppstår overskudd av f.eks kalkstoffer(marmor) eller fellingsmidler( jern) i vannet, vil disse stoffene lett avleires i bestrålingskammer samt kvartsrør og sensorholder. Særlig vil kvartsrør og sensorholder være utsatt for belegg og dermed reduksjon i utstålt uv-intensitet.

For å fjerne belegg som skyldes oppløste stoffer som humus og kalkstoffer, kan det benyttes oksalsyre eller sitronsyre.
Dersom bestrålingskammer skal rengjøres innvendig må kammeret fylles med vaskemiddel.
Det kan være en fordel at vaskemiddelet sirkulerer ved bruk av en sirkulasjonspumpe. Transportabelt utstyr som forenkler rengjøring finnes på markedet og kan med fordel brukes.