Publisert

Vask/Rengjøring av kvartsrør

Kvartsrøret bør demonteres og rengjøres for hånd regelmessig, fortrinnsvis ved hver hoved service (hvert år), selv om «sirkulasjonsvask» er etablert.

Mye kalkstoffer kan også matte kvartsrøret som medfører redusert gjennomstråling.

UV-dosen vil være bestemmende for hvor ofte kvartsrøret/sensorholder bør rengjøres. Så lenge UV-dosen er over grenseverdier er det ikke kritisk nødvendig å iverksette tiltak.

Husk: Bruk rene og beskyttende hansker for glass. Ved demontering av kvartrør bruk beskyttelseshansker i kevlar-stoff (som tåler skarpe gjenstander).
Ved rengjøring av kvartsrørene bruk hansker som ikke avsetter stoffer på røret.

Det kan benyttes ulike vaskemiddel for rengjøring av kvartsrøret. Det viktige er at vaskemiddelet ikke avsetter belegg på kvartsrøret som hindrer gjennomstråling.

Miljøvennlige vaskemiddel er oksalsyre og sitronsyre.
Alternativt kan rødsprit benyttes.

Husk: Kontrollér kvartsrøret for striper/riper eller defekter. Sjekk også at kvartsrøret er helt klart og ikke har tegn på matting (mattet glass).

Kvartsglass er et veldig sprøtt materiale. Må behandles veldig forsiktig.